עלתה לאוויר תשתית המרכזית אשר תעמוד במרכזה של המערכת הפיננסית הפתוחה בישראל (Open Finance)ותסייע בקידום מהפכת "הבנקאות הפתוחה" (Open Banking).
התשתית תאפשר לספק צד ג' (למשל נותני שירותים פיננסיים שונים),לקבל מידע פיננסי אישי של לקוח ממקור מידע (למשל מהבנק) בצורה פשוטה, יעילה ובטוחה, וזאת לצורך מתן שירותי ערך ללקוח על בסיס מידע זה ומתן גישה לחשבון התשלום האישי ללא חשיפת פרטי המשתמש כפי שבוצע עד היום.

היתרונות לאזרחים
מימוש יכולות המערכת הפיננסית הפתוחה יאפשרו לספקי צד ג' מתן שירותים ללקוחותיהם שמטרתם שליטה טובה יותר על כספם, הן בקבלת מידע אמין וזמין והן בביצוע פעולות פיננסיות שונות.
תהליך חדשני זה , מאפשר לבנקים וגורמים פיננסיים אחרים, לפתח ממשקים המאפשרים צריכת מידע פיננסי מהם בצורה אחידה ובטוחה, בהתאם להנחיות הרגולטורים.

אז איך זה קורה?
הלקוח נותן את הסכמתו לכך שספק צד ג' ייגש לחשבונו והסכמתו למקור מידע להעביר את המידע הרלוונטי שאותו גוף פיננסי מחזיק עבור הלקוח, באופן ישיר אל ספק צד ג' , באמצעות ממשקים פתוחים שמנהל מקור המידע. במקרה של ייזום תשלומים – ניתנת הסכמתו של הלקוח לספק צד ג' לכתוב עבורו הוראת תשלום, כאשר הלקוח מאשר למנהל חשבון התשלום לבצע את הוראת התשלום. בנקודת הזמן הנוכחית המערכת תאפשר פעילות בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 368 בלבד.

התשתית לבנקאות פתוחה, פותחה על ידי יחידת ממשל זמין ברשות התקשוב הממשלתי, במשרד הדיגיטל הלאומי ומאפשרת הצפנה וחתימה של התקשורת ואימות מקוריות המסרים והתפקידים המותרים לספקי צד ג' אלו.

צוותי הרגולטורים השונים עמלו להקמת התשתית ובדיקתה. טקס ההקמה נערך בנוכחות מנכ"ל משרד הדיגיטל אשר ביטון, ראש רשות התקשוב הממשלתי שחר ברכה, מנמ"ר בנק ישראל ליאור ג'ורג'י, סגן המפקח על הבנקים, דני חחיאשוילי, אורלי קורן, מובילת תחום בנקאות פתוחה ברשות ניירות ערך, מנהל יחידת ממשל זמין-רשות התקשוב הממשלתי יוגב שמני והצוותים שהיו מעורבים בתהליך מכל הגורמים, היווה את המעבר מתקופת הבדיקות וההקמה, ליכולת תפעולית בייצור.

להערכת בנק ישראל, ניתן יהיה להתחיל בהנפקת תעודות דיגיטליות שמשמשות כזיהוי לגוף הפיננסי כבר בחודש אפריל 2021 הקרוב, לאחר חופשת חג הפסח, כאשר יחידת ממשל זמין ערוכה לתחילת ההנפקות מול בנק ישראל.

בטקס הוצגו בפני גורמי הנהלת הארגונים המטרות, התועלות הצפויות, תהליכי העבודה והתשתיות שהוקמו לצורך פרויקט זה, על מנת לאפשר לרגולטורים לממש את תפיסת המערכת הפיננסית הפתוחה (Open Finance).

לדברי מנהל יחידת ממשל זמין ברשות התקשוב הממשלתי יוגב שמני: אנו ברשות התקשוב הממשלתי גאים להיות שותפים למהפכה שתאפשר לאזרחים שליטה רבה יותר על המידע הפיננסי שלהם. הקמנו תשתית מאובטחת בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים על מנת להבטיח שהתהליך יהיה מאובטח וישמור על פרטיותם של הלקוחות.

ליאור ג'ורג'י, מנמ"ר בנק ישראל: "הבנקאות הפתוחה הוא פרויקט אסטרטגי מבחינת בנק ישראל והמשק בכלל. הפרויקט כלל שותפים רבים ממשרדים שונים, וממשל זמין, כגוף בעל יכולות טכנולוגיות ותפיסה אסטרטגית, היה שותף טבעי לפיתוח תשתית טכנולוגית ומאובטחת על פי סטנדרט בינלאומי, שתאפשר התקשרות בין גופים פיננסיים".

דני חחיאשוילי, סגן המפקח על הבנקים: "פיתוח התשתית החדשה על ידי ממשל זמין הינו שלב הכרחי בפרויקט בנקאות פתוחה שמקדם בנק ישראל, והוא מחבר בין היכולות, הידע והשירותים הקיימים במגזר הציבורי לבין אלו שבמגזר הפרטי. להערכתנו, פרויקט הבנקאות הפתוחה וחיבורים נוספים כאלו בעתיד, יביאו להרחבת ושיפור מגוון השירותים הפיננסיים לאזרחים".

מומלץ לקריאה נוספת:
כנס תקשורת דור 5G ביוזמת משרד התקשורת וSNC

חדשות טכנולוגיה, בינה מלאכותית, סייבר ועוד - מור בסן

תפריט נגישות