הממשלה אישרה לחברת החשמל לממש אופציה לקבלת מניות בחברת סייבר ג'ים ישראל.  בנוסף, במידה ויוחלט על הנפקת סייבר ג'ים ישראל דרך חברה אשר תאוגד באחת ממדינות ה- OECD,  חברת החשמל תוכל להמיר את החזקתה במניות או את האופציה בסייבר ג'ים ישראל ולקבל מניות בסייבר ג'ים הבורסאית.
חברת סייבר ג'ים תהיה רשאית לעסוק בפיתוח ואספקת זירות סייבר, אימונים, הדרכות והסמכות מותאמות ללקוח בתחום הגנת הסייבר והפעלת רשת בפריסה בינ"ל של שיתוף מידע וכלים להתגוננות בזמן אמת כנגד איומי סייבר, כולל מבחני חדירות, חדרי מצב (SOC), סביבת בדיקות לפתרונות סייבר ושירותי ייעוץ הנוגעים להללו.  בנוסף, הפעלת צוותי תגובה ומענה ראשוני להתמודדות עם אירועי סייבר, בין היתר לספקי תשתיות.
אלוף במיל. יפתח רון-טל, יו"ר חברת החשמל: "אני מברך על החלטת הממשלה שאישרה לחברת החשמל את מימוש האופציה בחברת סייבר ג'ים.  מדובר בצעד משמעותי אשר ייטיב את יכולות חברת החשמל להתמודד מול עשרות אלפי איומי סייבר ביום, אותם היא חווה ומצליחה להדוף.  כפי שציינתי בעבר, איום הסייבר הוא המלחמה העכשווית. הטילים מהחיזבאללה ומעזה הם – OUT, מתקפות הסייבר הן – IN. מדי יום אנחנו מותקפים ומגינים על עצמנו.  לפיכך, בהחלטה זו, יש אופק של התחדשות, חדשנות ושיפור משמעותי למדינת ישראל בכלל ולמשק החשמל בפרט".
על פי החלטת הממשלה, חברת החשמל לא תידרש להעביר תמורה לצורך מימוש האופציה לקבלת מניות בסייבר ג'ים. 
עוד החליטה הממשלה, כי   סייבר ג'ים לא תהיה חברת בת ממשלתית.

חדשות טכנולוגיה, בינה מלאכותית, סייבר ועוד - מור בסן

תפריט נגישות