משרד התקשורת פרסמו הודעה כי הם פועלים להרחבת הכיסוי הסלולרי בישראל.
בהמשך לפעילות משרד התקשורת, בכוונת המשרד להגביר את אפקטיביות הפיקוח על הכיסוי הסלולרי של חברות הסלולר, על מנת לוודא עמידה בתנאי הרישיון ולהבטיח כיסוי וקליטה לכלל התושבים ברחבי הארץ.

לצורך כך, פונה משרד התקשורת לחברות בשימוע, במסגרתו שוקל המשרד לבצע שיוניים ברשיונות הרט"ן (רדיו טלפון נייד), שלפיהם, בחינת רמת הכיסוי הסלולרי ודיווחי בעלי הרישיון, יתבצעו באופן עיתי, על פי פרמטרים עדכניים, אחידים ושוויוניים, אשר ישקפו את התמורות שחלו עם ההתקדמות הטכנולוגית, היקפי בנייה, הרחבת ישובים, כבישים, מסילות ברזל ומנהרות.

החברות יידרשו לתת מידע פרטני לגבי כיסוי בטכנולוגיות מדור 3 עד 5

חדשות טכנולוגיה, בינה מלאכותית, סייבר ועוד - מור בסן

תפריט נגישות