משרד התקשורת עדכן כי שר התקשורת, יועז הנדל, מתכוון לאפשר הפחתה משמעותית בתעריפי השימוש של בזק כצעד נוסף שיביא לעידוד פרישת רשתות מתקדמות מבוססות סיבים אופטיים לכלל הארץ. השימוע מגיע בהמשך להחלטת ממשלה 371 ולתיקון 74 לחוק התקשורת, שקובעים כי שר התקשורת רשאי לקבוע תעריף מופחת בעד שימוש בתשתיות פאסיביות של בזק באזורי התמרוץ. התעריף המוצע עומד על 108 ₪ לק"מ [קילומטר] לשירות הגישה לקנה ו-195 ₪ לק"מ [קילומטר] לשירות סיב אפל (ביחס ל-409 ₪ לק"מ [קילומטר] ו-501 ₪ לק"מ [קילומטר] בהתאמה הקבועים כיום בתקנות). קביעת התעריף המופחת היא חלק ממערך התמריצים שיצר המשרד על מנת לעודד את חברת בזק להרחיב את היקף הפרישה  ולהפחית את עלויות הפרישה עבור ההחברות המתחרות באזורים שבהם בזק בוחרת שלא לפרוש. 

קביעת התעריף המופחת תגביר את היעילות המשקית באמצעות חסכון בעלויות הפרישה באזורים שאינם כדאיים לפרישת רשת מתקדמת גם עבור בזק, תגביר את קצב הפרישה באזורי התמרוץ, ותשפיע ישירות על צמצום הפערים הדיגיטליים בכלל הארץ. צמצום הפערים הדיגיטליים במדינת ישראל יהווה מנוף רב עוצמה לקידום חברתי-כלכלי של משקי הבית באזורי התמרוץ, יביא לגישור על מרחקים פיזיים בין פריפריה למרכז, יגדיל את פריון העבודה, יחזק את הפעילות הכלכלית בפריפריה ויצמצם פערים כלכליים.

שוק התקשורת מצוי בתקופה עתירת השקעות בפרישת תשתיות מתקדמות שאחת מתוצאותיה היא פרישת רשתות נייחות מתקדמות מבוססות סיבים אופטיים בקצב מוגבר למשקי הבית הפרטיים. תנופת פרישת הרשתות המתקדמות מיוחסת בין היתר לרפורמת השוק הסיטונאי, שאפשרה למתחרות חסרות תשתית לספק שירותי תשתית אינטרנט למנוי, להגדיל את בסיס המנויים שלהן ולהרחיב את בעלותן במקטעים השונים של הרשת.

שר התקשורת, יועז הנדל: "המשימה שלנו היא לחבר את ישראל בכל מקום. אינטרנט מהיר בנגב, בגליל ובשדרה המזרחית. בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. לשם כך אנחנו מתכוונים להפחית את התעריף של שימוש בתשתיות בזק. המהלך יחזק את הכדאיות הכלכלית של החברות המתחרות לפרוש את איזורי התמרוץ מוקדם מהצפוי, יעודד תחרות ונגישות. היום יותר מתמיד, אחרי שנתיים לצד מגפת הקורונה, אנחנו מבינים את החשיבות של תשתיות תקשורת איכותיות ויציבות כדי לעודד התיישבות וצמצום פערים".

מנכ"לית משרד התקשורת, לירן אבישר בן-חורין: “צמצום פערים דיגיטליים הוא מנוף רב עוצמה לקידום משקי הבית בפריפריה. ככל שנקדים, כך ייטב. משרד התקשורת שם לו למטרה ליצור סביבה תחרותית וכללי משחק רגולטוריים שיעודדו פרישת תשתיות תקשורת מתקדמות, בייחוד בפריפריה, שיהוו מנוע צמיחה לשוק התקשורת ולמשק בכללותו.

רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו לחדשות טכנולוגיה בטלגרם – חדשות טכנולוגיה (techz.co.il)

חדשות טכנולוגיה, בינה מלאכותית, סייבר ועוד - מערכת

תפריט נגישות