חברת מטריקס פרסמה את התוצאות הכספיות של החברה לשנת 2022 ולרבעון הרביעי של אותה שנה, ומציגה שוב תוצאות שיא בכל המדדים.

תוצאות שנתיות

הכנסות מטריקס לשנת 2022 (ע"פ פרסומי החברה) עומדות על כ- 4.67 מיליארד ₪, בהשוואה לכ- 4.36 מיליארד ₪ בשנת 2021, גידול של כ- 7.2%. בנטרול ההשפעות ממכירת והפסקת האיחוד של חברת אינפיניטי לאבס והאיחוד לראשונה של חברת רדט החל מהרבעון השלישי בשנת 2022, רשמה מטריקס בשנת 2022 צמיחה אורגנית בהכנסות בשיעור של כ-8.5%.

הרווח התפעולי מפעולות רגילות בשנת 2022 (ללא רווח ההון ממכירת מרבית האחזקות בחברת אינפיניטי) הסתכם בכ- 350.5 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 329.4 מיליון ₪ בשנת 2021, גידול של 6.4%. הצמיחה האורגנית ברווח התפעולי מפעולות רגילות עמדה על כ- 11.7%.

הרווח התפעולי של מטריקס לשנת 2022, כולל רווח ההון ממכירת מרבית האחזקות בחברת אינפיניטי עמד על כ- 500 מיליון ₪, עליה של 52% בהשוואה לרווח אשתקד.

הרווח הנקי בשנת 2022 צמח לכ- 354.5 מיליון ₪, בהשוואה לכ-218.7 מיליון ₪ בשנת 2021, גידול של כ-62%. בנטרול רווח ההון נטו ממכירת מרבית אחזקות אינפיניטי, עמד הרווח הנקי בתקופה על סך כ- 232.9 מיליון ₪, גידול של כ- 6.5% בהשוואה לרווח הנקי אשתקד. ה-EBITDA של החברה עמד בשנת 2022 על כ-513 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 477 מיליון ₪ בשנת 2021, צמיחה של כ-7.5% בהשוואה ל-2021.  ה-EBITDA המתואם (בנטרול תקן החכירות) עמד בשנת 2022 על כ-407 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 384 מיליון ₪ בשנת 2021, צמיחה של כ- 6% בהשוואה לאשתקד.  תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של מטריקס לשנת 2022 עמד על סך כ- 387.4 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 219.2 מיליון ₪ אשתקד, גידול של כ- 76.7%.

צבר ההזמנות של מטריקס לסוף שנת 2022 רשם גידול של כ-7.4% בהשוואה לאשתקד, וגם הוא בשיא כל הזמנים ועומד על כ- 5.8 מיליארד ₪ (מתוכם כ- 4.4 מיליארד ₪ לשנת 2023).

מטריקס מציינת שלושה אירועים משמעותיים בשנת 2022 – רכישת 100% מהון המניות של חברת רדט ציוד ומערכות (1993) בע"מ; מכירת מרבית האחזקות בחברת אינפיניטי לאבס אר. אנד. די. בע"מ, שהניבה רווח הון בסך כ- 150 מיליון ₪ לפני מס וכ- 122 מיליון ₪ לאחר מס (שחולק כולו כדיבידנד לבעלי מניות החברה); הנפקת אגרות חוב (סדרה ב') במחצית השנייה של השנה בסך נטו (בניכוי הוצאות הנפקה) כ- 471 מיליון ₪, בריבית קבועה בשיעור 4.1%.

בנוסף – בתחילת שנת 2023 רכשה מטריקס 70% מהון המניות של חברת "זברה א.ג.ר טכנולוגיות בע"מ" העוסקת בהפצת מורי תוכנה של כ- 20 יצרני תוכנה בינלאומיים מובילים בתחומי אבטחת מידע ותקשורת. זברה תאוחד בדוחות הכספיים של מטריקס החל מהרבעון הראשון של שנת 2023.

על אף חוסר הוודאות הכלכלי, מטריקס מציגה בדוחותיה הכספיים לשנת 2022 המשך קונסיסטנטי של צמיחה בהיקפי פעילותה, בהכנסות וברווח (וזאת למרות הפסקת איחוד תוצאות החברה הבת אינפיניטי, עם מכירת מרבית האחזקות בה בתחילת הרבעון השני). להערכת החברה, השפעת האינפלציה על תוצאות פעילותה לא צפויה להיות מהותית, בין היתר היות והחוב הפיננסי של החברה אינו צמוד למדד. כמו כן, על מנת לגדר את החשיפה להשפעת העלייה בריבית במשק, ביצעה החברה במחצית השנייה של שנת 2022, 2 הנפקות אג"ח (סדרה ב') בריבית קבועה בשיעור 4.1% לתקופה של כ- 7.5 שנים בסך כולל (נטו) של כ- 471 מיליון ₪.

דיבידנד: מטריקס ממשיכה לחלק דיבידנדים לבעלי מניותיה מדי רבעון בשיעור של עד 75% מהרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות, בכפוף למבחני החלוקה שבדין. בשנת 2022 חילקה החברה לבעלי מניותיה דיבידנדים בסך מצטבר של כ- 284.3 מיליון ₪ (שיא כל הזמנים), בהשוואה לכ- 146.5 מיליון ₪ בשנת 2021. עם פרסום הדוחות הכספיים לשנת 2022 הודיעה מטריקס על חלוקת דיבידנד נוספת בסך כ- 35.1 מיליון ₪ (59 אג' למניה). בחמש השנים האחרונות (2018-2022) חילקה החברה לבעלי מניותיה דיבידנדים בסך כולל של כ- 773 מיליון ₪.

מצב כספי נזילות ומקורות המימון: נכון ל- 31.12.2022 ההון העצמי של מטריקס עומד על כ- 964.8 מיליון ₪, בהשוואה  לכ- 878 מיליון ₪ אשתקד. סך המזומנים ושווי מזומנים בקופתה של מטריקס עמד בסוף 2022 על סך כ- 839 מיליון ₪, בהשוואה לכ-534 מיליון ₪ אשתקד.

לדברי מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס: "אנו גאים לפרסם את הדוחות הכספיים שלנו לשנת 2022, המציגים המשך עלייה בהיקף הפעילות, בהכנסות וברווח, לתוצאות שיא בכל המדדים המרכזיים  – מחזור מכירות, רווח גולמי, רווח תפעולי, EBITDA ותזרים המזומנים מפעילות. זאת על רקע ולמרות האירועים הגיאו-פוליטיים והאווירה הכלכלית שחוותה זעזועים במהלך השנה.

היכולת של מטריקס להמשיך ולהציג תוצאות שיא באופן עקבי ולאורך שנים, ובכלל זאת גם בזמנים סוערים של אתגרים כלכליים, מעידה על ההובלה המקצועית, הגמישות העסקית, איכות העובדים והמנהלים בחברה, כמו גם על היציבות והאיתנות הפיננסית של החברה, שזוכה שנה אחר שנה לדירוג כמובילת שוק ה- IT בישראל על ידי כל האנליסטים. בדירוג האחרון של חברת STKI  דורגה מטריקס במקום הראשון בקטגוריה המשמעותית ביותר – שוק שירותי ערך מוסף – זו השנה ה-17 ברציפות, וכמובילת Tier 1 בעשרות קטגוריות טכנולוגיות מרכזיות."
(לעוד ידיעות עקבו אחרינו – חדשות טכנולוגיה TechZ)

עוד הוסיף גוטמן: "מטריקס רושמת השנה גידול בהכנסות כמעט בכל מגזרי פעילותה, עם דגש מיוחד על פעילות החברה בארה"ב, שהציגה צמיחה משמעותית, עם גידול של כ- 17% בהכנסות וצמיחה של מעל 40% ברווח התפעולי, תוך שיפור מהותי במרווח התפעולי. פוטנציאל הגידול שלנו בשוק האמריקאי, שהתאושש ממשבר הקורונה, הוא גדול. בין כלל הפעולות שאנחנו מבצעים, אנו ממשיכים להרחיב ולשדרג את שיתוף הפעולה בארה"ב עם NICE Actimize בתחום מתן פתרונות מבוססי בינה מלאכותית למניעת הלבנת כספים והונאות פיננסיות, עם ביקושים גדולים כמו גם הרחבת בסיס הלקוחות שלנו בארה"ב בכלל תחומי פעילותנו שם, עם גופי ענק דוגמת BRINKS ו- MTA.

תחום שירותי הענן ממשיך לצמוח בקצב מואץ עם גידול של כ- 15.3% בהכנסות וכ- 24.1% ברווח התפעולי. בשנת 2022, יצא לדרך פרויקט נימבוס, המיועד להאיץ את אימוץ הענן במגזר הציבורי בישראל. במכרז הבסיס של פרוייקט זה זכו אמזון וגוגל, שתיהן שותפות עסקיות מובילות של מטריקס, ובמכרז ההמשך ליישום הפרוייקט זכתה מטריקס בכל הקטיגוריות.

כמו כן ציין גוטמן כי: "אנו ממשיכים לפעול בישראל ובארה'ב בכל תחומי הטכנולוגיה, ובעיקר בתחומים הנמצאים בביקוש  גבוה: דיגיטל, דאטה, סייבר, ענן ומערכות ליבה תפעוליות, ומבצעים פרויקטים גדולים ומורכבים עבור ובשיתוף גופים וארגונים מהגדולים במשק, ביניהם פרויקטים לאומיים של הממשלה ומגזר הביטחון, ומעורבים בפיתוחים טכנולוגיים המהווים צורך חיוני להמשך תפקוד תקין של מערכות רבות ומגוונות במשק. מטריקס היא שותפה טכנולוגית משמעותית של המגזר הציבורי. בשנה האחרונה זכינו במכרזים של עשרות פרויקטים ממשלתיים משמעותיים הנוגעים לכל מגזרי הפעילות הממשלתיים, על בסיס טכנולוגיות מתקדמות שיספקו שירותים חדשניים עבור עובדי הממשלה, אזרחי ישראל והמדינה כולה.

במהלך שנת 2022 הוצאנו לדרך מספר פרויקטים עצומים בהיקפם, דוגמת המעבר של בנק דיסקונט לקמפוס חכם וראשון מסוגו בישראל. הפרויקט, שבוצע כחלק משיתוף פעולה עם חברת Johnson controls, ממצב את מטריקס כחברה בעלת היכולות והניסיון המובילים בישראל בתחום הקמפוסים החכמים, הצפוי לתפוס תאוצה; עוד יצא לדרך פרויקט הקמת מאגר מידע חדשני עבור הלמ"ס, מהגדולים שהוקמו במגזר הציבורי בישראל, הכולל הקמה ותפעול במשך 9 שנים של מערכת אחסון מידע מרכזי בתצורת Data Lake; כמו כן קיבלנו את האחריות על ניהול מלא של הטכנולוגיה והתשתיות של המכללה הלאומית לשוטרים, כולל שדרוג והחלפה של מרבית מערכות התקשוב והסייבר ומתן שירותי טכנולוגיה מתקדמים לכל גופי המכללה;בנוסף, אנו גאים להיות חברת ההייטק הגדולה הראשונה שמקימה משרדים בדימונה באמצעות החברה הבת שלנו קמביום, ועוד.

חדשות טכנולוגיה Techz – techz.co.il

חדשות טכנולוגיה, בינה מלאכותית, סייבר ועוד - מערכת

תפריט נגישות